ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ


ΤΟ PROJECT

Το ResBios είναι ένα project που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ευρωπαϊκού ερευνητικού πλαισίου HORIZON 2020.

Στο συγκεκριμένο project συμμετέχουν 12 φορείς από 11 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

Το πρόγραμμα RESBIOS στοχεύει να ενσωματώσει και να θεμελιώσει στον τομέα των Βιοεπιστημών τις πρακτικές RRI για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Το έργο επικεντρώνεται στον τομέα των Βιοεπιστημών που αποτελεί ένα σταυροδρόμι στις σχέσεις μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας.

  • Σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία.
  • Ριζικές αλλαγές στους ερευνητικούς φορείς. Τροποποίηση της κουλτούρας, των αξιών, των κανόνων και του τρόπου λειτουργίας τους.
  • Θεμελίωση μακροχρόνιων δράσεων σε 5 θεματικούς άξονες.
  • Βιώσιμη ανάπτυξη.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

WEBINAR

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (10:21)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΝΩΜΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στις 9 Οκτωβρίου 2020 η ομάδα του ResBiosDUTH συναντήθηκε με τους διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αλεξανδρούπολης.

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

Στις......

ΗΘΙΚΗ

Στις....

Στρατηγική RRI

Το RRI προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Responsible Research & Innovation που μεταφράζονται στα ελληνικά ως Υπεύθυνη Έρευνα & Καινοτομία.

Η υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία είναι μια προσέγγιση που αξιολογεί τις πιθανές εφαρμογές και τις κοινωνικές προσδοκίες όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία, με στόχο να προωθήσει μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη έρευνα και καινοτομία.

Η υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία προβλέπει ότι κοινωνικοί παράγοντες (ερευνητές, πολίτες, πολιτικοί, επιχειρήσεις, οργανισμοί κλπ.) συνεργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας προκειμένου να συμβαδίζουν τόσο η διαδικασία όσο και τα αποτελέσματά της με τις αξίες, τις ανάγκες και τα προσδοκίες της κοινωνίας.

Συνεχής συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders).

Συμβάλλει στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Αντιμετώπιση τωρινών αλλά και νέων κοινωνικών προκλήσεων.

ΟΜΑΔΑ

Τα μέλη της ομάδας του ResBiosDUTH

Δρ. Αγλαΐα Παππά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Δρ. Αλέξης Γαλάνης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δρ. Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος

Καθηγητής

Δρ. Κατερίνα Χλίχλια

Καθηγήτρια

Ηλίας Τσοχανταρίδης

Υποψήφιος διδάκτορας

Δέσποινα-Ευγενία Κιούση

Υποψήφια διδάκτορας

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  • Το ResBiosDUTH αποτελεί τον ελληνικό κόμβο του προγράμματος ResBios.

  • Ιταλία, Βουλγαρία, Ισπανία, Ελλάδα, Κροατία, Ουκρανία, Δανία, Γερμανία, Πολωνία, Σλοβενία.

  • Università degli studi di Roma Tor Vergata, AgroBioInstitute, Knowledge & Innovation Srls, Institut de Ciències del Mar (Spanish National Research Council), Democritus University of Thrace (Department of Molecular Biology and Genetics), European Science Engagement Association, University of Zagreb Faculty of Agriculture (UNIZG-FAZ), Ivan Franko National University of Lviv, Aarhus University, University of Bremen, University of Gdansk, University of Primorska.

  • Οι στόχοι/θεμελιώδεις δράσεις του προγράμματος ResBios εστιάζουν σε πέντε βασικούς άξονες: 1) Εκπαίδευση, 2) Ανοιχτή Πρόσβαση, 3) Ηθική Δεοντολογία 4) Διάδραση της Επιστήμης με την κοινωνία και 5) Ισότητα των φύλων.

  • Το RRI είναι μια κοινωνική πολιτική που έχει ως στόχο να τροποποιήσει, μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων, την κατάσταση στα ερευνητικά κέντρα και να θεμελιώσει δομικές αλλαγές οι οποίες θα είναι ικανές να αλλάξουν την κουλτούρα, τις αξίες, τους κανονές αλλά και τις διαδικασίες σε πέντε βασικούς θεματικούς άξονες (Εκπαίδευση, Ανοιχτή Πρόσβαση, Διάδραση με την Κοινωνία, Δεοντολογία και Ισότητα Φύλων). Περισσότερες πληροφορίες για το RRI μπορείτε να βρείτε εδώ.

  • Η ομάδα του ResBiosDUTH αναζητεί διαρκώς άτομα που επιθυμούν να συμμετέχουν στις δράσεις που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια όλου του χρόνου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας & Θρακης.

Designed by BootstrapMade